Posted on 19.10.13 in A/V performance

Vůbec první stereoskopická 3D projekce digitální malby z dílny Frances Sander a Dimy Berzona. Jejich unikátní audiovizuální performance jsme doprovodili živým hudebním setem. Dima s Frances, kteří patří k průkopníkům živé digitální malby pomocí nástroje tagtool, se díky svému autorskému vynálezu – kontroleru, schopném přenášet velkoformátové digitální obrazy do trojrozměrného prostoru – dostali až k této jedinečné stereoskopické technice.